Watersnoodmuseum

Herinneren, leren en vooruitkijken

Dat is de missie van het museum. Het museum probeert een beeld te geven van wat er gebeurde tijdens en na de overstroming van 1 februari 1953.

Watersnoodmuseum

Het museum is gevestigd in de vier caissons die zijn gebruikt voor het sluiten van het laatste gat in de dijk. Het sluiten vond plaats op 6 november 1953. Educatie maakt een steeds belangrijker onderdeel uit van dit museum.

Voor groep 6 tot en met 8 van het basisonderwijs is een lessenserie. "Het water komt" samengesteld. Het Waternoodsmuseum heeft bij dat project vier opdrachtbladen gemaakt voor scholen die een beperkt aantal uren voor dit onderwerp ter beschikking hebben.

Er bestaat een speciaal lesprogramma in combinatie met een bezoek aan het Watersnoodmuseum.

Watersnoodmuseum
Watersnoodmuseum